Jan Roos, een keizer zonder kleren (4)

Opkomst versus Niet Gestemd (schema 2)

In de vorige paragraaf bekeken we de waarschijnlijkheid van een enkele optie, gegeven een totaliteit van drie opties. De drie opties zijn Advies vóór (av), Advies tegen (at) en Geen advies (ga). De waarschijnlijkheid van bijvoorbeeld de optie av is blijkens schema 1 (regel 12, kolom 4) 12% en scoort daarmee Zeer Slecht.
Indien elke optie even veel zouden scoren dan werd daarmee het electoraal zwaartepunt M (M van Middelmatig) gescoord. M = 1/3 : (1/3 + 1/3 + 1/3) = 1/3 oftewel 33,33%. Hoe meer er onder de 33% door een optie wordt gescoord des te slechter het resultaat is. Omgekeerd hoe meer boven de 33% des te beter de score.

De acroniemen op regel 5 worden ingeval van gepaarde opties niet met een hoofdletter zoals bij de afzonderlijke opties maar met een kleine letter aangeduid, dit terzijde.

In schema 2 wordt telkens de waarschijnlijkheid van twee opties uit drie weergegeven. Bijvoorbeeld av + ga = 80%. Blijkens 13 is dat een goede score.
Zouden alle drie opties even veel scoren dan lag het electorale zwaartepunt m (m van middelmatig) op 67%. Want: (1/3 + 1/3) : (1/3 + 1/3 + 1/3) = 2/3.
Hoe meer een gegeven percentage onder dat van m ligt des te slechter de score; omgekeerd hoe hoger dat percentage boven m des te beter de score.

De overeenkomstige acroniemen, bijvoorbeeld M en m, corresponderen in beide schema’s in het algemeen met een ander percentage (regels 4). Alleen de uiterste waarden AS en as of AG en ag hebben identieke percentages, nul respectievelijk 100 procent.


Schema 2

De opkomst betreft altijd twee opties uit drie en hoort daarmee “thuis” in schema 2.
Blijkens dat schema is de opkomst met 32% slecht tot zeer slecht (regel kolom 5).
Waarom betreft de opkomst (Advies vóór plus Advies tegen plus Blanco plus Ongeldig gestemd) de som van twee opties en dus niet de som van vier opties (av+at+bs+os)?

In de volgende paragraaf komt onder meer deze vraag aan de orde.  De paragraaf is redelijk technisch, desgewenst kunt u hem overslaan.

Lees verder: Over het construeren van electorale schema’s

Terug naar inleiding
Paragraaf 4 is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2017

 

 

Geef een reactie